Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Beleid

Op deze pagina worden beleid en wetgeving met betrekking tot cultuurhistorie behandeld, waar u als waterbeheerder mee te maken kan krijgen in uw project. U vind hier informatie over eigen beleid en de omgang met extern beleid en externe partijen. Ook wordt het wettelijk kader besproken die voor u van belang is.