Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Lokale heemkundekringen/archeologisch werkgemeenschappen

Deze organisatie bestaan uit vrijwillige amateurarcheologen. Zij hebben speciale bevoegdheden om archeologisch onderzoek te doen. Heemkundekringen en archeologische werkgemeenschappen kunnen deelnemen aan een onderzoek van een gecertificeerd bedrijf of gemeente. Daarnaast is het mogelijk dat vrijwilligers zelfstandig onderzoek verrichten onder de opgravingsbevoegdheid van de Rijksoverheid. Dit kan in het geval van een toevalsvondst, waarbij geen andere oplossing voor handen is omdat de archeologische resten dezelfde dag of de dag erop worden vergraven of wanneer bij een selectie de keuze is gemaakt om een gebied vrij te geven.

Klik hier voor meer informatie.