Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

A3. Wie is de eigenaar?

Voor vondsten tijdens regulier archeologisch onderzoek geldt dat deze eigendom zijn van de provincie (depothouder) en in sommige vallen de gemeente. Vanaf het moment dat vondsten zijn gedaan, is de depothouder eigenaar.