Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Onderhoud

Bij het onderdeel Onderhoud treft u meer informatie aan over cultuurhistorie bij onderhoudsprocessen. Onderhoudswerkzaamheden waarbij geen bodemverzet, en daarmee geen verstoring van de waterbodem, plaatsvind zijn niet van belang voor cultuurhistorie.

In dit onderdeel wordt aan de hand van baggeren, een werkzaamheid waar bodemverzet plaatsvind, de te ondernemen stappen en de consequenties besproken. Deze zijn vergelijkbaar met andere onderhoudswerkzaamheden waar bodemverzet plaatsvind.