Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Operationalisering

Implementeer uw eigen beleid goed in uw organisatie. Welke regels gelden in welke processen, wie is verantwoordelijk, welke termijnen moeten gehanteerd worden? Door vooraf rekening te houden met cultuurhistorische waarden komen uw werkzaamheden later niet in het gedrang. Essentieel daarbij is een goede interne en externe afstemming.