Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

A2. Hoe u om moet gaan met archeologische vondsten?

Als waterbeheerder hoeft u archeologische vondsten niet zelf aan te geven, dat is aan de gecertificeerde archeoloog, zie Wettelijk kader, regelgeving over opgravingen. Toevalsvondsten zijn wel uw verantwoordelijkheid, daarover meer bij toevalsvondsten.