Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Archeologie

Behoud staat centraal bij de zorg voor archeologie. Zoals toegelicht op de pagina’s beleid en wetgeving, is de zorg voor het erfgoed daarom primair geregeld via het ruimtelijk spoor. In Nederland geldt daarnaast voor iedereen die buiten ruimtelijke ontwikkelingen om een vondst doet, een wettelijke plicht om deze vondst te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en zijn opgravingen gebonden aan strikte regels.

Om invulling te geven aan de zorgplicht en de vereisten vanuit het ruimtelijk spoor en daarmee archeologie goed op te nemen in het projectplan worden hieronder een aantal stappen toegelicht. 

A1 t/m A4: Vragen die worden doorlopen voor de omgang met archeologische vondsten.
F1 t/m F3: Vragen die worden doorlopen voor de kosten en financiering.