Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Waardering

Als u de aanwezige en verwachte cultuurhistorische waarden in kaart hebt gebracht, kunt u de resultaten daarvan verwerken in een beleidskaart. Op deze kaart kunt u inzichtelijk laten maken welke archeologische eisen door gemeenten in uw werkgebied worden gesteld. Niet zelden kunnen cultuurhistorische waarden voor wateropgaven benut worden.