Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten zijn belast met uitvoeringstaken op het terrein van het omgevingsrecht. Gemeenten kunnen ervoor kiezen hun cultuurhistorische taken onder te brengen bij een omgevingsdienst. Dit kan alleen als de desbetreffende omgevingsdienst ook daadwerkelijk cultuurhistorie in de portefeuille heeft. Er zijn 28 regionale omgevingsdiensten. Ze verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven. Wat omgevingsdiensten precies voor gemeenten kunnen betekenen op het gebied van het uitvoeren van erfgoedtaken, is te lezen in de publicatie Uitvoering van erfgoedtaken door omgevingsdiensten.