Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Inventarisatie

De basis onder ieder beleid is een goede inventarisatie van uw gebied. Wat bevindt er zich aan cultuurhistorische waarden en verwachtingen? Hiervoor kunt u een verwachtingenkaart laten opstellen. De meeste gemeenten in Nederland hebben een verwachtingenkaart voor hun grondgebied. De gemeentelijke verwachtingskaarten beperken zich vaak tot de kans op het aantreffen van archeologische resten op het land en niet onder water. Ook zijn ze vaak te grofschalig en worden monumenten niet meegenomen. De gemeentelijke verwachtingskaarten kunnen worden gebruikt om een beeld te krijgen van de omgevingen en als basis voor een eigen verwachtingenkaart.