Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Toevalsvondsten

Wat gebeurt er als er in een project vrijstelling is verleend voor archeologisch onderzoek, maar bij de werkzaamheden toch archeologische resten opduiken? In dat geval is er sprake van een toevalsvondst. Toevalsvondsten zijn vondsten van (zeer) hoge archeologische waarde die buiten de context van een archeologisch onderzoek worden gedaan. Wat de te ondernemen stappen zijn, wie de verantwoording heeft en wat de consequenties zijn wordt hier toegelicht.