Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Wat kunnen consequenties zijn?

Voor archeologische vondsten onder water geldt in de Monumentenwet (en zijn opvolger: de Erfgoedwet) een verbod op het verwijderen en verplaatsen in en op de waterbodem zonder een geldig certificaat voor het doen van opgravingen. Een opgraving mag alleen worden uitgevoerd door een archeoloog met een vergunning van OCW. De Erfgoedwet, die per 1 juli 2016 in werking treedt, vraagt dat archeologisch onderzoek door een gecertificeerd bureau wordt uitgevoerd. Meer informatie over wetgeving en waterbodems is hier te vinden.