Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Waarom is het goed om eigen beleid te maken?

Er zijn diverse redenen waarom het nuttig kan zijn als waterbeheerder om eigen beleid op te stellen, ook al bent u geen bevoegd gezag.