Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Wat zijn de te ondernemen stappen?

Degene die een toevalsvondst doet moet dit zo spoedig mogelijk melden bij de RCE. Hij moet dan wel redelijkerwijs vermoeden dat het een monument betreft. Bovendien is hij verplicht om het monument gedurende zes maanden ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek (artikel 53 van de Mededingingswet). Hieruit vloeit dus ook voort dat het niet is toegestaan om een vondst te vernietigen.