Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Initiatieven van derden

Als waterbeheerder kunt u benaderd worden door derden met verzoeken tot het benutten van archeologie en erfgoed in uw beheergebied. Eigen beleid kan dan helpen in het gesprek met deze initiatiefnemers.