Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Wie is de eigenaar?

Waterbeheerders kunnen eigenaar zijn van Rijksmonumenten, provinciale of gemeentelijke monumenten. Sommige gebouwde monumenten worden wettelijk beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter.