Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Projecten/nieuwe werken

Hier is aangegeven hoe u in uw projecten rekening kan houden met archeologie, monumenten en cultuurlandschap. U vind hier een paar eenvoudige stappen hoe u cultuurhistorische waarden borgt. In dit onderdeel worden de meest essentiƫle aandachtspunten belicht voor archeologie, monumenten en cultuurlandschappen.

Onder cultuurhistorie verstaan we de sporen, objecten, patronen en structuren die deel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van de historische situatie of ontwikkelingen in een gebied. Voorbeelden archeologische resten zijn oude kades en beschoeiingen, sluisresten, scheepswrakken, duikers, enz. Voorbeelden van monumenten zijn molens, gemalen, dijken en beschermde stads- en dorpsgezichten. En voorbeelden van cultuurlandschappen zijn stuifzandgebieden, dekzandruggen, hoogveengebieden of stuwwallen.