Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Hoe kunt u gebruik maken van de vondsten?

In ruimtelijke projecten zijn gebiedsprocessen gericht op draagvlak en betrokkenheid steeds belangrijker. Daarbij kan erfgoed een belangrijke, vaak positieve rol spelen. Naast draagvlak, kan de betrokkenheid van burgers bijdragen aan inzicht in de historische ontwikkelingen van het landschap, wat kan dragen aan de kwaliteit van het project. Hoe u de communicatie en participatie invulling kan geven vindt u hier.