Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Wat is een monument?

Vaak betreft het waterschapshuizen, gemalen, stuwen, sluizen, bruggen etc. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Er zijn vier mogelijkheden om monumenten in te delen:

  • Rijksmonumenten,
  • Gemeentelijke monumenten,
  • Provinciale monumenten,
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten.

Meer informatie over deze vier categorie├źn vindt u hier.

De vaak langdurige, historische tradities die kenmerkend zijn voor vele waterbeheerders, hebben in de loop der tijd gezorgd voor een breed scala aan monumentale bouwwerken, zoals dijken, bruggen, sluizen, gemalen, watermolens en waterburchten, gelieerd aan de omgang met water. Deze bouwwerken, alsmede andere karakteristieke, aan water gerelateerde objecten, ontstaan door de enerzijds de strijd tegen het water en anderzijds het gebruik van water, beschouwen we als watererfgoed. Vaak is een deel van dit watererfgoed