Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Handreiking erfgoed ruimte

Op de Handreiking erfgoed en ruimte is een overzicht te vinden van alle provinciale steunpunten. Veel provincies beschikken over een provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit. Dit zijn meestal professionals afkomstig uit de landschapsarchitectuur die onafhankelijk advies geven over ruimtelijke projecten. U kunt de provincie benaderen voor de advies en informatie. Daarbij kunt u gebruik maken van de cultuurhistorische waardenkaarten, het steunpunt of de adviseur ruimtelijke kwaliteit.