Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Wie is er verantwoordelijk?

Als geen onderzoek gaande is, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • De bodemverstoorder handelt in strijd met een opgelegde onderzoeksplicht:                                                         De veroorzaker van de bodemverstoring is aansprakelijk
  • Er is geen onderzoeksplicht opgelegd:                                                                                                                             De overheid zal de verantwoordelijkheid op zich dienen te nemen hoe verantwoord om te gaan met de vondst.