Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

A4. Hoe kunt u gebruik maken van de vondsten?

Depots hebben meestal geen directe publieksfunctie. Als waterbeheerder is het in de regel mogelijk om vondsten van een opgraving in bruikleen te nemen, bijvoorbeeld voor het inrichten van een tijdelijke tentoonstelling. Hiervoor dient u afspraken te maken met de depothouder.