Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Colofon

Colofon

Deze online handreiking is opgesteld in opdracht van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat. SIKB is uitgever en beheerder van de handreiking. De handreiking maakt onderdeel uit van de SIKB website.

De Handreiking is tot stand gekomen met bijdragen van diverse waterschappen, Rijkswaterstaat en archeologen bij Rijk, Provincie, Universiteit en bedrijfsleven.

SIKB heeft deze website met de grootste mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er desondanks fouten of onjuistheden op deze website voorkomen dan kan de SIKB geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die hierdoor zou kunnen ontstaan.

Deze handreiking is op 15 oktober 2010 officieel in gebruik genomen door Stefan Kuks, Watergraaf van Waterschap Vechtstromen en voorzitter van de bestuurlijke Commissie Watersystemen van de Unie van Waterschappen. Deze handreiking is geactualiseerd in november 2015 door Ambient.

Suggesties voor aanvullingen voor inspirerende voorbeeldprojecten, of andere aanvullingen blijven altijd welkom. Neem hiervoor contact op met met info@sikb.nl

Beeldmateriaal:
Gerlo Beernink, Esther Wieringa, Past2Present, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Periplus, Vestigia, Vlaardings Archeologisch Kantoor en met dank aan Isalacogghe, Wouter Waldus.