Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

F3. Wie is verantwoordelijk voor het financieren van archeologisch onderzoek?

Uitgangspunt van de Monumentenwet 1988 is ‘de verstoorder betaalt’. De kosten voor archeologisch onderzoek worden dan ook gedragen door de initiatiefnemer.