Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Monumenten

Cultuurhistorie, en in het bijzonder monumenten, is een belangrijke bron voor het verhaal over de geschiedenis van Nederland. Het maakt het verleden zichtbaar, zodat we beter het heden begrijpen en dat helpt ons weer om gericht over de toekomst na te denken.
Historische gebouwen spreken tot onze verbeelding omdat ze een verhaal vertellen. Cultuurhistorie heeft naast een informatieve betekenis ook een belevingswaarde. Daarmee is het een belangrijke inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit.  Onder monumenten verstaan we hier gebouwde monumenten.
Om gebouwde monumenten goed op te nemen in het projectplan worden hieronder een aantal stappen toegelicht.