Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Voorbeelden

Op deze pagina worden een aantal voorbeelden gegeven van projecten die te maken hebben gehad met archeologie, monumenten of cultuurlandschappen.

Het voorbeeld in Hunze en Aa’s bespreekt een beekherstel project met twee toevalsvondsten. Het voorbeeld in Zuiderzeeland bespreekt Schokland, het gaat hier vooral om de balans tussen verschillende functies, waaronder ook archeologie. De Vecht beschrijft een uitgebreid archeologisch vooronderzoek en bij de Tungelroyse beek wordt bij beekherstel rekening gehouden met cultuurlandschappen.