Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

De archeologische markt

Er zijn drie soorten archeologische bedrijven:

  • Opgravingsbedrijven: archeologisch veldwerk, zowel vooronderzoek als opgravingen. Deze bedrijven dienen met ingang van de nieuwe erfgoed wet te voldoen aan een certificering, opgesteld door de branche zelf.
  • Technische en specialistische dienstverleners: laboratoriumanalyses, materiaalonderzoek, conservering, restauratie en presentatie.
  • Adviesbureaus: planbegeleiding, vooronderzoek en project- en procesmanagement.

Klik hier voor meer informatie.